Ana Sayfa > Kur'an'dan Ayetler  
 
Haşr Suresi, 22-24

O Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. Gaybı da, müşahede edebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur. O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kuddus'tür; Selam'dır; Mümin'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir; Cebbar'dır; Mütekebbir'dir. Allah (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir. O Allah ki, yaratandır, (en güzel biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.
(Haşr Suresi, 22-24)

Devamı...
En-âm 73

 

Ve o, o yüce zattır ki, gökleri ve yeri hakkiyle yaratmıştır. Ve onun ol diyeceği gün -herşey- hemen oluverir, sözü haktır ve sura üfürüleceği gün mülk onundur. Gizli olanı da açık olanı da bilendir. O hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.

Devamı...
Tevbe 94

 

Onlara döndüğünüz zaman size mazeret beyan edeceklerdir. De ki: Mazerette bulunmayınız, elbette size inanmayacağızdır.Muhakkak ki, Allah Teâlâ sizin bir kısım hallerinizden bizi haberdar buyurdu ve sizin amellerinizi Allah Teâlâ ve Peygamberi görecektir. Sonra gizliyi de aşikâreyi de bilene döndürüleceksiniz. Artık o neler yapmış olduklarınızı size haber verecektir.

Devamı...
Tevbe 105

 Ve de ki: -Dilediğinizi- yapınız. Elbette ki. Allah Teâlâ ve onun Peygamberi ve mü'minler sizin yaptıklarınızı göreceklerdir. Ve siz gaybı da, görüleni de bilen zata elbette döndürüleceksinizdir. Artık o da neler yapar olduğunuzu size haber verecektir.

Devamı...
Ra'd 9

-O Yüce Yaratıcı- gizliyi de ve açıkta olanı da bilicidir. Pek bu yüktür, her şeyden üstündür

Devamı...
Mü'minûn 92

Gaip olanı

da, aşikâre bulunanı da bilendir. İşte onların ortak koştuklarından yücedir

Devamı...
Secde 6

İşte O'dur, görünmeyeni de, görüneni de bilen, izzetli, merhametli olan

Devamı...
Zümer 46

De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan ve gizli ve aşikâre olanı bilen Allah'ım!. Sen kullarının arasında kendisine ihtilâf ettikleri şeyler hakkında hükmedersin.

Devamı...
Haşr 22

O Allah'tır ki: Ondan başka Allah yoktur. O, gizli olanı da aşirkâre olanı da bilendir. O, Rahmandır, rahîmdir

Devamı...
Cum'a 8

De ki: O ölüm ki, siz ondan firar edersiniz, şüphe yok ki: O size gelip kavuşacaktır. Sonra gaybı da, aşikâreyi de bilene döndürüleceksinizdir Artık -o da- size neler yapar olduklarınızı haber verecektir.

Devamı...