Ana Sayfa > Esma-ül Hüsna > Doksan Dokuz İsim  
 

VARİS


Bu sayfa 2692 defa okundu.

Varis : Bütün servetlerin gerçek sahibi

Al-Warith : The Inheritor of All who is the Real Owner of all riches. 

Cenab-ı Hak buyuruyor:
 "Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz." (1)
"Bugün mülk kimindir? Bir ve Kahhâr olan Allah'ındır." (2)
"Yeryüzüne ve onun üzerindekilere ancak biz vâris oluruz ve onlar ancak bize döndürülürler." (3)
"Biz, refahından şımarmış nice memleketi helâk etmişizdir. İşte yerleri!  Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz vâris olmuşuzdur" (4)

 

 

 

  •  

 


Varis, başkasının gitmesi ve yok olasından sonra Bâki olan demektir. Bu  özelliğe sahip olan tek varlık Yüce Rabb'imiz olan Allah'tır. Çünkü O, bu dünyada kendilerine verdiği sürenin dolmasıyla yok olan bütün varlıkların ardından baki kalacak tek varlıktır Bütün varlıların varlığı O'nun elinde ve yalnız O'na bağlıdır. O'nun varlığı ise hiçbir varlığa bağlı değildir. (5)

Şunu bil ki, varlığı mümkün olan bütün varlıkların maliki ve sahibi Allah'tır. Fakat Allah kerem ve ihsan sahibi oluşu nedeniyle, bazı eşyayı geçici olarak kullarunın mülkiyetine vermiştir. İnsanlar ölümlü Allah ise Bâki'dir. Bu yüzden insanlar öldüklerinde sahip oldukları eşyalar, ilk sahibi olan Allah'a kalır. Allah'ın Vâris olmasından maksat işte budur. (5)